بسته گوتیک

علاقه مندان میتوانند با استفاده های Prefab های موجود در مجموعه به طراحی محیط های بی نظیر برای بازی های خود استفاده کنند .تصاویر زیر گویای کیفیت بالای این مجموعه می باشند :